Kim jesteśmy

Diagnostyka MNM jest prowadzona przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie poradnictwa genetycznego chorób nowotworowych oraz chorób rzadkich o podłożu genetycznym.

Nasza działalność skupia się na poradnictwie genetycznym dedykowanym Pacjentom onkologicznym, Pacjentom dotkniętym chorobami rzadkimi o podłożu genetycznym oraz ich krewnym.

Jesteśmy częścią MNM Diagnostics sp. z o.o. (więcej informacji na stronie mnm.bio).

Mamy dla Was czas

Kładziemy szczególny nacisk na interpretację wyników badań, które są dokładnie sprawdzane i omawiane przez zespół specjalistów, jeszcze zanim przygotujemy wyniki w postaci raportu.

Wszystkie elementy raportu omawiamy z lekarzami specjalistami genetyki klinicznej, a lekarze omawiają wyniki z Pacjentem.

Naszym Pacjentom poświęcamy dużo czasu.
Tyle, ile jest Państwu potrzebne – to nasza misja.

Nasz zespół

lek. med. Natalia Badziąg-Leśniak – Lekarz specjalista genetyki klinicznej

Od 2012 roku pracuje głównie z pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami w ramach poradnictwa onkogenetycznego. Od 2018 roku prowadzi Poradnię Genetyki Onkologicznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Uczestnik wielu konferencji w zakresie genetyki klinicznej i onkologii. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Sekcji Genetyki Klinicznej Nowotworów.

dr n. med. Małgorzata Stawicka-Niełacna – Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Od ponad 20 lat zajmuje się diagnostyką genetyczną nowotworów dziedzicznych, szczególnie raka piersi i raka jajnika. Wieloletnia realizatorka programów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, których celem jest identyfikacja i kompleksowa opieka nad grupami wysokiego ryzyka wystąpienia dziedzicznej postaci raka piersi i jajnika. Uczestnik i wykładowca wielu konferencji w zakresie genetyki klinicznej i onkologii. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Sekcji Genetyki Klinicznej Nowotworów. Lista publikacji

dr Bartłomiej Budny – Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Od 2000 roku związany z Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego gdzie prowadzi działalność dydaktyczną jako wykładowca oraz badawczą. Stypendysta Instytutu Maxa-Plancka w Berlinie gdzie odbywał 3 letni staż naukowy. Kierownik oraz główny wykonawca projektów badawczych krajowych i europejskich, autor publikacji i doniesień naukowych. Laureat nagrody Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka im. Isabelle Oberlé. W MNM kieruje laboratorium i autoryzuje wyniki diagnostyczne. Lista publikacji

mgr Monika Tomaszewska – rejestratorka

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierunek: Zdrowie Publiczne. Wieloletnie doświadczenie w obszarze zdrowia jako Koordynator Opieki Medycznej w Grupie PZU i Menadżer ds. Sprzedaży na rynku usług medycznych. Od 2018 pracuje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poradni Oddziału Chemioterapii.

mgr Karolina Lisiak – Diagnosta laboratoryjny

Absolwentka Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2011 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, gdzie uzyskała prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Brała udział w licznych projektach badawczych mających na celu opracowanie i wdrożenie testów z zakresu diagnostyki chorób genetycznych. W MNM Diagnostics zajmuje się wykonywaniem badań genetycznych.

dr n. med. Marzena Wojtaszewska – Analityk genomowy

Przez wiele lat pracowała w poznańskiej Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku. Zajmowała się diagnostyką genetyczną i molekularną nowotworów układu krwiotwórczego, kwalifikowaniem pacjentów do leczenia celowanego i molekularną stratyfikacją ryzyka u chorych na nowotwory mieloidalne. Obecnie realizuje specjalizację z laboratoryjnej genetyki medycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Lista publikacji

dr n. med. Maciej Dąbrowski – Analityk genomowy

Wieloletni pracownik Instytutu Genetyki Człowieka PAN, gdzie w 2018 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zdobywał w trakcie realizacji grantów badawczych w renomowanych ośrodkach międzynarodowych, takich jak University Hospital Southampton w Anglii czy International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology we Włoszech. Od 2017 roku członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Jest autorem licznych publikacji związanych z tematyką chorób rzadkich w prestiżowych, czasopismach naukowych. Lista publikacji

Nasi partnerzy

Congenica

Congenica to firma oferująca cyfrowe rozwiązania dla służby zdrowia, z siedzibą w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Platforma firmy zapewnia jedne z najlepszych na świecie rozwiązań do analizy danych sekwencjonowania genomowego. Jednym z największych sukcesów był udział firmy w brytyjskim projekcie rządowym ‘100 000 Genomes’. Wspólnie przeprowadzamy szczególnie analizy i mamy dostęp do baz danych zawierających tysiące genomów.
Więcej informacji: www.congenica.com.

Wydział biologii UAM w Poznaniu

Zróżnicowana problematyka badań prowadzonych na Wydziale Biologii UAM pozwala w sposób istotny wpisywać się w rozwój nauk biologicznych. W badania coraz mocniej wpisują się najnowocześniejsze podejścia wykorzystujące m. in. – techniki obliczeniowe (bioinformatyczne). W Laboratorium Technik Biologii Molekularnej wykonujemy część walidacji i weryfikacji naszych procesów analitycznych.

Fundacja Siepomaga

Fundacja powstała, by ratować życie i zdrowie Pacjentów, które wyceniono na kwoty niemożliwe do osiągnięcia. Prowadzi działania zmierzające do gromadzenia środków finansowych oraz propagowania nowoczesnych technologii. Fundacja wspiera działania firmy na wielu polach. Jest partnerem charytatywnym pierwszego w Polsce Programu Diagnostyki i Leczenia Chorób Genetycznych, wdrażającego metodę diagnostyczną w oparciu o sekwencjonowanie całego genomu (więcej informacji na www.analizagenomu.pl).