Dlaczego Diagnostyka MNM

Naszą misją jest rozpowszechnienie nowych technologii badań połączonych z rzetelnymi konsultacjami medycznymi tak, aby były one dostępne dla wszystkich Pacjentów.

Naszym celem jest wprowadzenie szerokich badań genetycznych do obowiązkowej diagnostyki onkologicznej i tym samym utworzenie nowych standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i profilaktycznego dla Pacjentów.