Badania i cennik

Wszystkie badania genetyczne do celów klinicznych wykonuje się w oparciu o DNA wyizolowane z materiału pobranego od Pacjenta. Decyzję dotyczącą badań Pacjent może podjąć podczas pierwszej konsultacji z lekarzem genetykiem.

 

Sekwencjonowanie pełnego genomu (WGS)
Testy na obecność germinalnych mutacji punktowych (celowane)