Dla Pacjenta – choroby onkologiczne

Opierając się na naszej wiedzy i doświadczeniu oraz bazując na międzynarodowych rekomendacjach wiemy, że najlepszy efekt osiąga się poprzez połączenie poradnictwa z wykonaniem badań genetycznych i analizą wyników tych badań.

Poradnictwo czyli rozmowa w formie konsultacji z Pacjentem odbywa się przed podjęciem decyzji o wykonaniu badań genetycznych oraz po ich zakończeniu – jest to tzw. system dwukonsultacyjny.

Pacjentom onkologicznym i ich krewnym oferujemy:

  • ocenę uwarunkowania genetycznego zaistniałych nowotworów,
  • kompleksową diagnostykę onkogenetyczną mającą na celu ocenę predyspozycji do nowotworów złośliwych u zdrowych osób,
  • badania z zakresu medycyny personalizowanej – ukierunkowanej molekularnie pod kątem leczenia chorób nowotworowych.

Nasza praca pozwala również zidentyfikować Pacjentów z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, co pozwala na włączenie tych osób do programów profilaktyki onkologicznej, zwiększając szansę na wcześniejsze wykrycie choroby, i tym samym jej skuteczniejsze leczenie lub wręcz pozwala nie dopuścić do rozwoju nowotworu.

Nasza działalność skupia się na poradnictwie dedykowanym nie tylko Pacjentom, lecz także ich krewnym (o ile istnieje takie wskazanie).