Nasza oferta

Konsultacje

Do każdego z Państwa podchodzimy bardzo indywidualnie. Zalecenia postępowania profilaktycznego i ewentualna diagnostyka molekularna wynikają ze szczegółowo przeprowadzonej konsultacji, której poświęcamy odpowiednio dużo czasu.

Podczas konsultacji ogromne znaczenie mają:

  • szczegółowa analiza wywiadu rodzinnego Pacjenta
  • wnikliwa analiza dokumentacji medycznej
  • analiza dokumentacji medycznej krewnych chorujących na choroby rzadkie.

Badania genetyczne

Oferujemy szeroki zakres badań, które dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Pacjenta.

Jako jedni z pierwszych w Polsce oferujemy badania całogenomowe (WGS, ang. Whole Genome Sequencing), będące nowoczesnym elementem diagnostyki chorób rzadkich o podłożu genetycznym.

Sekwencjonowanie całego genomu wykonujemy w materiale genetycznym pochodzącym z komórek krwi.

Interpretacja wyników i dalsze kroki

Po zakończeniu badania genetycznego i przygotowaniu raportu, lekarze genetyki klinicznej szczegółowo omawiają wszystkie elementy raportu z Pacjentem podczas dedykowanej wizyty w Poradni. Kładziemy szczególny nacisk na interpretację i jasne przedstawienie opracowanych wyników badań.

Staramy się, aby konsultacja była jak najbardziej pomocna, a uzyskane informacje służyły podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących leczenia, rokowania, prowadzenia chorego, a także w zakresie profilaktyki u Pacjenta i jego krewnych.

Naszym Pacjentom poświęcamy tyle czasu, ile jest Im potrzebne na podjęcie najlepszych decyzji związanych z zaleceniami.