Kiedy się do nas zwrócić

Nasza działalność skupia się na poradnictwie dedykowanym nie tylko Pacjentom, lecz także ich krewnym. Zachęcamy do zapoznania się z zakresem oferowanych badań w zakładce Oferta.

Usługi Poradni Genetycznej są dedykowane:

  • osobom będącym w trakcie leczenia objawowego choroby przewlekłej lecz nie posiadającym jednoznacznej diagnozy, oraz osobom u których zachodzi podejrzenie występowania choroby przewlekłej uwarunkowanej genetycznie,
  • osobom, u których w rodzinie wystąpiły choroby genetyczne (również u dalszych krewnych),
  • parom planującym potomstwo, jeśli w rodzinie któregokolwiek z partnerów wystąpiły choroby genetyczne,
  • parom z niepowodzeniami rozrodu, u których analiza najczęstszych przyczyn niepłodności nie dała odpowiedzi,
  • Rodzicom dzieci, u których podejrzewana jest choroba genetyczna,
  • Rodzicom dzieci, u których do tej pory nie udało się ustalić przyczyny choroby przewlekłej.